Vítejte u společnosti
EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.

Firma EKO-INVEST Pardubice s.r.o. byla založena v roce 1997. Před tímto datem působila od 1. 3. 1992 jako firma podnikající fyzické osoby Ing. Josefa Pavlíka.

Předmětem podnikání je zajišťování provozování, servisní a havarijní služby objektových předávacích stanic tepla včetně jejich údržby a plynových kotelen.

Další činností firmy je investorsko-inženýrská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.

Zajišťování správy a údržby komerčních objektů
Zajišťování správy a údržby komerčních objektů
Hydraulické vyvažování rozvodu Ú.T. a TUV
Hydraulické vyvažování rozvodu Ú.T. a TUV
Zajišťujeme objektové předávací stanice tepla
Zajišťujeme objektové předávací stanice tepla
EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.
EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o.

Rychlý kontakt

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

+420 602 245 317
+420 602 193 501
info@ekoinvest-pardubice.cz

Certifikát - licence - rozvod tepelné energie Osvědčení ITI

Firma je držitelem autorizace č. 321118546 pro rozvod tepelné energie vydané Energetickým regulačním úřadem v Jihlavě a osvědčení ev. č. 2348/6/09/R-TZ-Na, K3 k provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu NA - tlakové nádoby stabilní skupiny A, B, parní a kapalinové kotle 3. a 4. třídy.

Naše služby

Provozování objektových předávacích stanic tepla

PROVOZOVÁNÍ OBJEKTOVÝCH PŘENDÁVACÍCH STANIC TEPLA

Zajištění obsluhy parních a kapalinových kotlů

ZAJIŠTĚNÍ
OBSLUHY PARNÍCH A KAPALINOVÝCH KOTLŮ 3. A 4. TŘÍDY

Hydraulické vyvažování rozvodu Ú.T. a TUV

HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ ROZVODU Ú.T.
A TUV

Opravy a údržby rozvodů tepla a tepelně užitkové vody

OPRAVY A ÚDRŽBY ROZVODŮ TEPLA A TEPELNÉ UŽITKOVÉ VODY

Investorská a inženýrská činnost

INVESTORSKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Zajištění správy a údržby komerčních objektů

ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY KOMERČNÍCH OBJEKTŮ